11111
  • he
  • en

חדשות

בית המשפט העליון קיבל את ערעור החברות פישר פרייס ומאטל וקבע כי לא תישלל הגנת זכות יוצרים רק מכיוון שהיא קיימת על גבי מוצר הכשיר להירשם כמדגם.

המערערות, חברות אמריקאיות המייצרות בין היתר כסא נדנדה לתינוקות  ("טרמפולינה") עליו מתנוססת דמות אריה מפורסמת, ערערו על פסק דין של בית המשפט המחוזי בנצרת, בו נקבע שמכיוון שהמערערות לא רשמו הגנה על העיצוב או פטנט על המכלול הייחודי של הכסא – הן לא זכאיות להגנה מכוח דיני הפטנטים או זכויות היוצרים.

בית המשפט העליון קיבל את הערעור וקבע בפסק דין מקיף ותקדימי כי אין למנוע מיצירות הגנת זכויות יוצרים רק בשל העובדה שהן קיימות על גבי מוצר שכשיר להירשם כמדגם. ביהמ"ש הבהיר כי כאשר ניתן להפריד את היצירה מהחפץ, בין מהותית (רעיונית) בלבד ובין באופן פיזי, באופן שהיצירה האומנותית תוכל להתקיים בנפרד מהחפץ, לא תישלל זכות היוצרים בה.

 המערערות יוצגו על ידי איבצן-נצר-וולצקי ושות'.

לקריאת פסק הדין

לקריאת הכתבה שפורסמה באתר TheMarker

This entry was posted in חדשות. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il