11111
  • he
  • en

חדשות

ועדת ערר מחוזית דחתה ערר שהוגש על ידי תושבים המתנגדים לביצוע פרויקט מכוח תמ"א 38

תושבים המתגוררים בסביבת רחוב קק"ל בגבעתיים הגישו ערר על החלטת הועדה המקומית לתכנון ובנייה לאשר הריסת בניין קיים המצוי ברחוב ולהקים במקומו בית מגורים חדש בן 7 קומות. ועדת הערר המחוזית דחתה את הערר, המתייחס לאופן חישוב זכויות הבנייה בחלקה, בקובעה כי לשם חישוב השטח של קומה טיפוסית בבניין יש לחלק את סך זכויות הבנייה אותן ניתן לבנות במגרש על פי התכניות החלות במקום, במקרה זה, לשלוש קומות, ולא כפי שטענו העוררים, במספר הקומות המותר על פי התכניות החלות במקום בתוספת שתי הקומות אותן מוסמכת הועדה המקומית לאשר, במקרה זה חמש קומות.

יזם הפרויקט יוצג על ידי איבצן-נצר-וולצקי ושות'

This entry was posted in חדשות. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il