11111
  • he
  • en

חדשות

זיוף צוואה – נכשל ניסיון להשתלט על עזבון קשישה ערירית

בית-משפט לענייני משפחה דחה בקשה לקיום צוואה שהגיש אדם, שטען כי קשישה בעלת רכוש רב מתל-אביב הורישה לו את כל רכושה הנאמד במאות מליוני שקלים, כהכרת תודה על טיפולו המסור בה. 4 אחייניה של המנוחה, הגישו התנגדות לבקשה בטענה כי הצוואה מזויפת וכי במועד בו נחתמה הבקשה לא ידעה המנוחה להבחין בטיבה של צוואה. בית-המשפט קיבל את ההתנגדות והכריז על האחיינים כיורשים החוקיים של המנוחה.

האחיינים יוצגו על-ידי איבצן-נצר-וולצקי ושות'

תע (ת"א) 100760-09 בועז יעקב נ' דוד מחקשווילי

לקריאת פסק הדין

לקריאת הכתבה שפורסמה באתר TheMarker

This entry was posted in חדשות. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il