11111
  • he
  • en
  • ru

חדשות

נחתם הסכם לרכישת בית מבני גזית בתל אביב תמורת 260 מיליון ש"ח

קבוצת עזריאלי רכשה ממבני גזית את בניין המשרדים הידוע כ- "בית מבני גזית" שברחוב מנחם בגין 148 בתל אביב תמורת 260 מיליון ש"ח. הבניין, אשר בניית שלב א' שלו הסתיימה בשנת 2002, כולל 4 קומות מעל קומת קרקע מסחרית בשטח של כ-6,000 מ"ר וקומות מרתף, וכן זכויות בנייה מאושרות בלתי מנוצלות בהיקף של כ- 21 אלף מ"ר עילי, וזכויות להרחבת קומות המרתף.

מבני גזית יוצגה על ידי משרד איבצן נצר וולצקי ושות'

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il