11111
  • he

חדשות

נחתם הסכם לרכישת זכויות פז בבית "מבני גזית" בתל אביב

מבני גזית רכשה את חלקה של חברת פז ב"בית מבני גזית" שברחוב מנחם בגין 148 במע"ר הצפוני של תל אביב וזאת תמורת סך של 31.2 מיליון ש"ח. על המגרש, עליו בנוי כיום מבנה בין 4 קומות, מתכננת הרוכשת להקים בניין אשר יכלול בסופו של יום-22 קומות שישמשו למסחר ומשרדים

מבני גזית יוצגה על-ידי איבצן-נצר-וולצקי ושות'

לקריאת הכתבה שפורסמה באתר TheMarker

This entry was posted in חדשות. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il