11111
  • he

חדשות

פיצויי ירידת ערך לשכנים הגובלים במגדל מגורים

במשך כתשע שנים נלחמו דיירי רח' בן צבי בגבעתיים על קבלת פיצויים בגין ירידת ערך דירותיהם, בשל תוכנית בניין עיר שאיפשרה להקים מגדל מגורים של 30 קומות במתחם הקאנטרי קלאב של גבעתיים. לאחר שתביעת הדיירים לוועדה המקומית נדחתה, הגישו הדיירים ערר לוועדת הערר המחוזית, בסיוע השמאי גיל סגל. הוועדה מינתה שמאי מייעץ, שקבע כי הדיירים זכאים לפיצוי בשיעור של כ- 3.5% מערך דירותיהם, בממוצע. בצעד יוצא דופן, דחתה ועדת הערר את מסקנותיו של השמאי המייעץ שמינתה, ודחתה את תביעת הפיצויים. הדיירים הגישו ערעור לבית המשפט לעניינים מינהליים בתל אביב. בית המשפט ביקר במקום והחליט לבטל את החלטת ועדת הערר, לאמץ את חוות-הדעת של השמאי המייעץ, ולחייב את הוועדה המקומית ואת חברת נוה שוסטר בע"מ בתשלום הפיצוי המלא. הוועדה המקומית וחברת נוה שוסטר בע"מ הגישו בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון, וזו נדחתה. 12 שנים לאחר שהתוכנית הפוגעת נכנסה לתוקף, זכו הדיירים לפיצוי.
ברמ 8750/18 הוועדה המקומית לתכנון ובניה – גבעתיים נ' שלום בלכמן

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il