11111
  • he

חדשות

תמ"א 38: הפרקליט, הגיס והכיס

דיירת בבית משותף ובו שלוש דירות סירבה לעיסקת תמ"א 38 בבניין, בנימוק שהיזם שהציעו שני הדיירים האחרים הוא גיסו של אחד מהם, כי הוא חסר ניסיון, כי החוזה המוצע בלתי סביר, וכי עורך-הדין שמונה לייצג את הדיירים הינו שותפו של היזם. המפקחת על רישום המקרקעין דחתה את סירובה של הדיירת. בית המשפט המחוזי פסק בערעור על החלטת המפקחת לבטל את מינויו של עורך-הדין שהוא שותפו של היזם, וכן הורה למנות עורך-דין אחר, שאינו נגוע בניגוד אינטרסים, אשר יבחן את סבירות הוראות הסכם התמ"א ואת הבטוחות המוצעות.
עש"א 63020-02-18 גלאי נ' בש ואח'

This entry was posted in כללי. Bookmark the permalink.
רח' החשמונאים 100 | ת.ד. 20651 תל-אביב 61201, ישראל | טלפון: 03-5611199 | פקס: 03-5611299 | דוא"ל: office@ifnlaw.co.il